Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.14.) szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 27

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.09.27.
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.14.) szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló Rendelet-tervezethez.
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetésének mérlegét közgazdasági tagolás szerint a rendelet-tervezet 1. melléklete, a bevételi-kiadási előirányzatait (intézményenként, rovatonként részletezve) a rendelet-tervezet 2. melléklete tartalmazza. Központi költségvetésből származó bevételeink részletes kimutatását a 9. melléklet mutatja be.
Bevételi – Kiadási előirányzatok:
1. Önkormányzat Intézmény
1. Bevételek 750 013 945 Ft
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 3 269 041 Ft
1.
1.
1. B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás
68/2023. (III. 10.) Korm. Rendelet alapján) 15 527 440 Ft
1.
1.
1. B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 177 254 Ft
1.
1.
1. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása -218 Ft
(korrekció)
1.
1.
1. B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 17 324 000 Ft
(Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefügésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése, várható összeg, ellenszámla: K512; K332)
1.
1.
1. B116 Elszámolásból származó bevételek 2 940 527 Ft Előző évi beszámolóból származó többlet
2. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 33 907 928 Ft
Közfoglalkoztatási bér (2023. 01-02. hó) 9 047 186 Ft
Közfoglalkoztatási bér (03-11 hó) 23 897 889 Ft
Bursa 650 000 Ft
Területalapú támogatás 91 154 Ft
NEAK finanszírozás jelentkező II. félévre vonatkozó többlet támogatása) 806 000 Ft
1.
1.
1. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Pályázatokkal kapcsolatos támogatási összeg leutalások 91 270 176 Ft
1.
1.
1. B36 Egyéb közhatalmi bevételek 1 194 801 Ft
(Nem tervezett közterülethasználati díj)
1.
1.
1. B401 Készletértékesítés ellenértéke 1 510 220 Ft Fémhulladék értékesítéséből származó bevétel 789 920 Ft Közfoglalkoztatás – termékértékesítés 711 300 Ft
2. B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 3 394 278 Ft Kamatbevétel - Bankszámla
3. B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 144 000 Ft
4. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 578 038 468 Ft
5. B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések 1 316 030 Ft
1.
1. Kiadások 750 013 945 Ft
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 27 513 608 Ft Közfoglalkoztatás 2023.01-02.hó 4 645 019 Ft Közfoglalkoztatás 2013.03 – 11. hóig 22 439 340 Ft Egészségügyi dolgozók kötelező béremelése 720 387 Ft
Betegszabadságra fedezet (K1113) -291 138 Ft
1.
1.
1. K1107 Béren kívüli juttatások (K121 – Korrekció) -464 843 Ft
2. K1108 Ruházati költségtérítés (K121 – Korrekció) -70 000 Ft
3. K1110 Egyéb költségtérítések(K121 Korrekció) -70 000 Ft
4. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 291 138 Ft
5. K121 Választott tisztségviselők juttatásai 413 488 Ft
6. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 958 690 Ft
Cafetériával kapcsolatos korrekció 1 094 Ft
Közfoglalkoztatással összefüggő kiadások 1 863 949 Ft
Egészségügyi dolgozók kötelező béremeléséhez kapcsolódó Szocho 93 647 Ft
1.
1.
1. K311 Szakmai anyagok beszerzése 48 334 Ft
(Menekültek támogatása, közfoglalkoztatás)
1.
1.
1. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 4 385 383 Ft Menekültek támogatása 620 894 Ft
Közfoglalkoztatás 3 169 450 Ft
Strand-akácoszloppal körbekerítése 595 039 Ft
1.
1.
1. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 220 450 Ft
(Nem tervezett kiadások, áremelés miatt)
1.
1.
1. K3311 Villamosenergia szolgáltatás díja 3 027 968 Ft Közvilágítással kapcsolatos emelkedés egész évre)
2. K332 Vásárolt élelmezés 10 389 315 Ft (Menekültek támogatása)
3. K333 Bérleti és lízing díjak 208 000 Ft (Nem tervezett díj)
4. K335 Közvetített szolgáltatások 2 199 508 Ft (Nem tervezett kiadás)
5. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 1 821 835 Ft (Nem tervezett kiadások)
6. K337 Egyéb szolgáltatások 5 589 727 Ft (Eredetiben nem tervezett kiadások)
7. K341 Kiküldetések kiadásai 6 525 Ft (Eredetiben nem tervezett kiadások)
8. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 6 351 239 Ft
9. K352 Fizetendő általános forgalmi adó 129 107 765 Ft
Pályázatokhoz kapcsolódó fordított áfa fizetés kötelezettség 127 753 575 Ft
Havi áfa bevallásból adódó befizetési kötelezettség 1 354 100 Ft
1.
1.
1. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 3 022 541 Ft Körös-Szögi Kistérség Többcélú Társulása felé nyújtott támogatás többlet kiadása
2. K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 100 000 Ft Kamatmentes kölcsön
3. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3 665 483 Ft Eredetiben nem tervezett összeg (Menekültek támogatása)
4. K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése 5 000 000 Ft Eredetiben nem tervezett összeg
5. K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése 336 576 717 Ft
(K64-en teljesült), tervezett -Szarvas-Békésszentandrás Napelemes világítás -2 195 000 Ft
(K71-en teljesült) VP6-7.2.1-21/3293973596 - Dinnyéslapos -30 398 425 Ft
(K71-en teljesült) - Alföldvíz - Havaria -2 613 980 Ft
(K73-on teljesült) - Alföldvíz - Havaria -1 710 650 Ft
(K84-en teljesült) -Művelődési Ház energetika -74 407 087 Ft
Gödényhalmi túraútvonal jelentkező többletigény 904 547 Ft
Gömbakác 80 000 Ft
Szennyvíztisztító telep bővítése 427 771 986 Ft
Belterületi belvízrendezés II. ütem 19 145 326 Ft
1.
1.
1. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 23 442 952 Ft
Klímabeszerzés 1 459 600 Ft
(K62-ről) Szarvas-Békésszentandrás Napelemes világítás 2 195 000 Ft
Klímabeszerzés - Közfoglalkoztatás 188 961 Ft
Led kültéri napelemes lámpa 5 023 Ft
Dinnyéslapos Napelemes kandeláber 157 000 Ft
Dinnyéslapos Napelemes kandeláber 7 299 600 Ft
Dinnyéslapos Napelemes kandeláber 10 949 400 Ft
Bója 158 266 Ft
Rézsűkasza 1 030 100 Ft
1.
1.
1. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -10 080 752 Ft
(K62-t csökkenti - belterületi belvíz K62 soron jelentkező többlete) -7 355 991 Ft
(K74 fedezetére-dinnyéslapos nem teljesösszegű fedezet) -8 207 575 Ft
(K74 fedezetére-Alföldvíz) -1 167 650 Ft
Klímabeszerzés 51 019 Ft
Led kültéri napelemes lámpa 1 356 Ft
Napelemes kandeláber 1 970 892 Ft
Napelemes kandeláber 2 956 338 Ft
Bója 42 732 Ft
Rézsűkasza 278 127 Ft
Integrált vízgazdálkodási terv 1 350 000 Ft
1.
1.
1. K71 Ingatlanok felújítása 72 233 921 Ft
VP6-7.2.1-21/3293973596 - Dinnyéslapos 37 998 390 Ft
Konzultáció és tervellenőrzés, akadálymentesítési 150 000 Ft
(K62-ről) - Alföldvíz - Havaria 2 613 980 Ft
Felhalmozási tartalék képzése 31 471 551 Ft
1.
1.
1. K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 1 710 650 Ft
(K62-ről) - Alföldvíz - Havaria 1 710 650 Ft
1.
1.
1. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 19 924 534 Ft
(K67-ről) - Dinnyéslapos 10 259 565 Ft
(K67-ről) - Alföldvíz - Havaria 1 167 650 Ft
Felhalmozási tartalék képzése 8 497 319 Ft
1.
1.
1. K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 92 173 559 Ft
2. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 316 302 Ft
3. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 7 999 908 Ft
Bevételi-kiadási előirányzat növelése: 750 013 945 Ft
Az Önkormányzat intézmény bevételi-kiadási előirányzat módosítás után: 1 804 048 945 F
1. Polgármesteri Hivatal Intézmény
1. Bevételek 3,801,603 Ft
1. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 807,696 Ft
Közfoglalkoztatás támogatása
1.
1.
1. B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 13,279 Ft
2. B410 Biztosító által fizetett kártérítés 322,125 Ft
3. B411 Egyéb működési bevételek 917,963 Ft
(Gázenergia elszámolásból adódó visszatérítés – előző évi kifizetés)
1.
1.
1. B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 600,000 Ft
(Nem tervezett gépjármű értékesítés)
1.
1.
1. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1,140,000 Ft
2. Kiadások 3,972,631 Ft
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 758,400 Ft Közfoglalkoztatással járó személyi jellegű kiadások
2. K1107 Béren kívüli juttatások -1,339,000 Ft
(Korrekció)
1.
1.
1. K1109 Közlekedési költségtérítés 135,000 Ft
2. K1110 Egyéb költségtérítések -1,190,000 Ft
(Átcsoportosítás K1113-ra)
1.
1.
1. K1111 Lakhatási támogatások 20,000 Ft
2. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1,190,000 Ft
(K1110-ről átcsoportosítva)
1.
1.
1. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 537,199 Ft
(Közfoglalkoztatás, cafetéria Szja-ként el nem számolt része)
1.
1.
1. K3311 Villamosenergia szolgáltatás díja 532,104 Ft
2. K3312 Gázenergia szolgáltatás díja 2,465,962 Ft
3. K3314 Víz- és csatorna szolgáltatás 29,719 Ft
4. K332 Vásárolt élelmezés -100,000 Ft
5. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 253,642 Ft
(Szélvédőcsere)
1.
1.
1. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 349,961 Ft
2. K355 Egyéb dologi kiadások 49,130 Ft
3. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 90,771 Ft
(Népszámlálás támogatásánál el nem számolt összeg visszafizetése)
1.
1.
1. K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 71,464 Ft (Számítógép periféria eszközök, kártyaolvasók)
2. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 77,941 Ft (Forgószékek vásárlása)
3. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 40,338 Ft
2. Eltérés - 171,568 Ft
Forrás B816 Központi, irányító szervi támogatás 171,568 Ft
Bevételi-kiadási előirányzat növelése: 3 972 631 Ft
Polgármesteri Hivatal Intézmény bevételi-kiadási előirányzat módosítás után: 126 978 631 Ft
1. Művelődési Ház Intézmény
1. Bevételek 3,075,099 Ft
1. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1,852,503 Ft
Közfoglalkoztatás támogatása
1.
1.
1. B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 7,018 Ft
2. B411 Egyéb működési bevételek 1,215,578 Ft
(Gázenergia elszámolásból adódó visszatérítés – előző évi kifizetés)
1.
1. Kiadások 3,196,535 Ft
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1,863,233 Ft Közfoglalkoztatással járó személyi jellegű kiadások 1,916,337 Ft
Betegszabadság (K1113 fedezetére) -53,104 Ft
1.
1.
1. K1110 Egyéb költségtérítések -105,000 Ft
2. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 105,000 Ft
3. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 124,562 Ft
4. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 277,000 Ft
5. K3311 Villamosenergia szolgáltatás díja - 526,000 Ft
6. K3312 Gázenergia szolgáltatás díja 835,196 Ft
7. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 58,000 Ft
8. K341 Kiküldetések kiadásai 11,455 Ft
9. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 158,279 Ft
10. K352 Fizetendő általános forgalmi adó 209,000 Ft
11. K355 Egyéb dologi kiadások 56,536 Ft
12. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 12,795 Ft
(Bértámogatás elszámolás miatt keletkezett visszafizetés)
1.
1.
1. K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 6,850 Ft (Számítógép periféria eszközök)
2. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 84,865 Ft (Hűtőszekrény, egyéb eszköz)
3. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 24,764 Ft
2. Eltérés - 121,436 Ft
Forrás B816 Központi, irányító szervi támogatás 121,436 Ft
Bevételi-kiadási előirányzat növelése: 3 196 535 Ft
Művelődési Ház Intézmény bevételi-kiadási előirányzat módosítás után: 31 331 535 Ft
1. Gondozási Központ Intézmény
1. Bevételek 6,004,829 Ft
1. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2,681,329 Ft
Közfoglalkoztatás támogatása
1.
1.
1. B404 Tulajdonosi bevételek 109,500 Ft
2. B405 Ellátási díjak 2,812,000 Ft
3. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 271,000 Ft
4. B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 28,000 Ft
5. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 100,000 Ft
6. B411 Egyéb működési bevételek 3,000 Ft
2. Kiadások 15,410,982 Ft
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2,371,952 Ft Közfoglalkoztatással járó személyi jellegű kiadások 2,804,200 Ft
Betegszabadság (K1113 fedezetére) -432,248 Ft
1.
1.
1. K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 392,960 Ft
2. K1109 Közlekedési költségtérítés 189,520 Ft
3. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 432,248 Ft
4. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 216,330 Ft
5. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele -132,912 Ft
6. K332 Vásárolt élelmezés 8,128,000 Ft
7. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 499,000 Ft
Tető javítási költsége
1.
1.
1. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2,187,914 Ft
2. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 1,125,970 Ft Klíma beszerzés
2. Eltérés - 9,406,153 Ft
Forrás B816 Központi, irányító szervi támogatás 9,406,153 Ft
Bevételi-kiadási előirányzat növelése: 15 410 982 Ft
Gondozási Központ Intézmény bevételi-kiadási előirányzat módosítás után: 196 132 982 Ft
1. Bölcsőde
1. Bevételek 1,609,265 Ft
1. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1,456,175 Ft
Közfoglalkoztatás támogatása
1.
1.
1. B405 Ellátási díjak 137,670 Ft
2. B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 5,603 Ft
3. B411 Egyéb működési bevételek 9,817 Ft
2. Kiadások 2,039,272 Ft
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1,534,520 Ft Közfoglalkoztatással járó személyi jellegű kiadások 1,347,000 Ft Jogszabály miatti illetmény változás 187,520 Ft
2. K1109 Közlekedési költségtérítés 238,418 Ft
3. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 20,300 Ft
4. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 170,002 Ft
5. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 62,764 Ft Internet szolgáltatás díja
6. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások -160,000 Ft (Tervezett Vezetői képzés jövő évre halasztása)
7. K337 Egyéb szolgáltatások 139,028 Ft (Nem tervezett kötelező szolgáltatások: kémiai kockázat értékelés, villámvédelem vizsgálat, gázkészülék vizsgálat, tűzvédelem, hulladék szállítási díj emelése)
8. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 14,850 Ft
9. K355 Egyéb dologi kiadások 1,000 Ft
10. K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 14,480 Ft Kártyaolvasó beszerzése
11. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 3,910 Ft
3. Eltérés - 430,007 Ft
Forrás B816 Központi, irányító szervi támogatás 430,007 Ft
Bevételi-kiadási előirányzat növelése: 2 039 272 Ft
Bölcsőde Intézmény bevételi-kiadási előirányzat módosítás után: 57 584 272 Ft
1. Településüzemeltetési Intézmény
1. Bevételek 1,918,374 Ft
1. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1,513,811 Ft
Munkaügyi támogatás
1.
1.
1. B402 Szolgáltatások ellenértéke 2,520 Ft
(Nem tervezett mázsálási díjbevétel)
1.
1.
1. B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 1,043 Ft
2. B411 Egyéb működési bevételek 1,000 Ft
3. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 400,000 Ft
2. Kiadások - 210,882 Ft
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 581,648 Ft Egyéb foglalkoztatás miatti személyi jellegű kiadások (GINOP) 1,341,496 Ft
(K1109, K1113; K2 többlet költségvetési kiadások fedezetére) - 759,848 Ft
1.
1.
1. K1109 Közlekedési költségtérítés 56,889 Ft
2. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 528,565 Ft
(Egyéb személyi juttatás, szabadságmegváltás)
1.
1.
1. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 174,394 Ft
2. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése - 2.264.455 Ft
Tervezett kerítés javítás elhalasztása - 787,402 Ft
KKP 436 Gépjármű javítási díja (K334) - 446,953 Ft
Intézmény használatára Önkormányzati költségvetésből vásárolt Rézsűkasza - 1,030,100 Ft
1.
1.
1. K3311 Villamosenergia szolgáltatás díja 127,705 Ft
2. K3312 Gázenergia szolgáltatás díja -265,000 Ft
3. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 446,953 Ft (KKP 436 Gépjármű javítási díja (K312-ről))
4. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó - 456,581 Ft
5. K352 Fizetendő általános forgalmi adó 3,000 Ft
6. K355 Egyéb dologi kiadások 856,000 Ft
Munkavédelmi bírság 675,000 Ft
Egyéb bírság 5,000 Ft
II. félévben jelentkező perköltség 175,000 Ft
1.
1. Eltérés 2,129,256 Ft
Forrás csökkentés B816 Központi, irányító szervi támogatás -2,129,256 Ft
Bevételi-kiadási előirányzat csökkentése: -210 882 Ft
Településüzemeltetési Intézmény bevételi-kiadási előirányzat módosítás után: 107 397 118 Ft
Tisztelt Képviselő-Testület!
A beterjesztett Rendelet-tervezet szerint önkormányzatunk 2023. évi költségvetésének nettósított – intézmény finanszírozással csökkentett – bevételi-kiadási előirányzata a következők szerint módosul:
Eredeti előirányzat 1.097.326.000 Ft 1.097.326 ezer Ft
Szükséges módosítás összesen 766.422.575 Ft 766.423 ezer Ft
Módosított előirányzat a benyújtott rendelet-tervezet szerint:
1.863.748.575 Ft 1.863.749 ezer Ft