Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

a tanyagondnoki szolgálatról

Hatályos: 2023. 09. 27

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.09.27.
a tanyagondnoki szolgálatról
Végső előterjesztői indokolás
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (4) bekezdése értelmében a tanyagondnoki szolgáltatásról az önkormányzatnak rendeletet kell alkotni. A rendelet-tervezet meghatározza a tanyagondnoki szolgáltatás által ellátandó feladatokat, a feladatellátás módját, a szolgáltatás rendszerét, szervezetét és a szolgáltatáshoz való hozzájutás feltételeit, módját.