Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális célú tüzelőanyag támogatásról

Hatályos: 2023. 09. 27

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.09.27.
a szociális célú tüzelőanyag támogatásról
Végső előterjesztői indokolás
A rendelet megalkotását a nagyobbrészt állami forrásból megvalósuló, szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra vonatkozó belügyminiszteri támogatói okirat indokolja.
Ennek alapján az önkormányzat 272 q barnakőszén megvásárlásához kap 1.036.320,-Ft összegű vissza nem térítendő támogatást. Ezen támogatásból 240 q barnakőszén került megvásárlásra, melynek kiosztásának szabályairól rendeletben szükséges intézkedni.
A rendeletben a jogosultsági feltételek megállapítását arra tekintettel határoztuk meg, hogy lehetőség szerint a szociálisan rászorultabb személyek részesüljenek az ingyenes tüzelőanyag juttatásban.
1. §-hoz
A kérelmek elbírálásának hatásköri címzettjét nevesíti.
2-7. §-hoz
Az igénylés feltételeit, a támogatás mértékét és feltételeit szabályozza. A jogosultsági feltételeknél alapvető szempont, hogy a pályázati kiírásban meghatározott ellátásokban részesülők, - akik az elbírálásnál előnyt élveznek – jogosultak legyenek a támogatásra.
8. §-hoz:
A hatályba lépés, valamint a hatályvesztés időpontjáról rendelkezik. Mivel ez a rendelet csak az idei évben meghatározott támogatásra érvényes, az elszámolást követően célszerű a rendeletet hatályon kívül helyezni.