Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 27

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2022.05.27.

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2019.(XI.01.) önkormányzati rendelet 61. §-ban biztosított Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 2 170 555 423 Ft Költségvetési bevétellel, 1 409 443 568 Ft költségvetési kiadással, 951 320 505 Ft Finanszírozási bevétellel, 16 958 848 Ft finanszírozási kiadással, 3 121 875 928 Ft összes teljesített bevétellel, 1 426 402 416 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet, 3. melléklet és 4. mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőke jellegű bevételek és kiadások mérlegét a 5. melléklet és a 6. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el. Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. melléklet és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 9. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, közös önkormányzati hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11. melléklet,12. melléklet, 13. melléklet; 14. melléklet; 15. melléklet, 16. melléklet; 17. melléklet; 18. melléklet; 19. melléklet és 20. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Hatályát veszti Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.16.) számú rendelete és módosításai: 10/2021.(IX.30.), a 15/2021.(XII.16.).24.), valamint a 3/2022. (V.28.) önkormányzati rendelet

6. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép.

7. § Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba.