Önkormányzat képviselő-testületének 14/2013.(X.31.) önkormányzati rendelete

A közútkezelői hatáskörök átruházásáról

Hatályos: 2013. 11. 01

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 § (2) bekezdés 2) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. § Alsózsolca Város Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 3. § (2) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 14. § (1) bekezdés a) pontjában, 29/B. § (2) bekezdés a) pontjában, 34. § (3) bekezdésében, (4) és (6) bekezdésében, 35. § és 36. § (1) bekezdésében, (3) és (4) bekezdésében, 37. § (1), (2) és (3) bekezdésében, 39. §-ában, 41. § (1) és (2) bekezdésében, 42. § (3) bekezdésében, 42/A. § (1) és (2) bekezdésében, 43. § (1) bekezdésében meghatározott hatásköreit a jegyzőre ruházza át.


  1. §    Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.