Alsózsolca Város Önkormányzata képviselő-testületének 21/2020.(XII.23.) önkormányzati rendelete

a Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról

Hatályos: 2021. 01. 01

Alsózsolca Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat-és hatáskörét gyakorolva,

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232/A. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  1. § A rendelet hatálya kiterjed az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre és munkavállalóra.


  2. § A Közszolgálati Tisztviselők Napja július 1-je munkaszüneti nap.


  3. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.
Szilágyi László                                                          Marcsikné Orosz Emese

             polgármester                                                                          jegyző
Kihirdetési záradék:

A rendelet 2020. december 23. napján kihirdetésre került.                                                                                                Marcsikné Orosz Emese

                                                                                                               jegyző