Alsózsolca Város Polgármesterének 7/2020.(IV.6.) rendelete

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 16/2017. (IX. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2020. (IV. 1.) önkormányzati rendelet megerősítéséről

Hatályos: 2020. 04. 06

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvény módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt – feladat- és hatáskörét gyakorló Alsózsolca Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében a helyi önkormányzat részére meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva a következőket rendeli el:  1. § Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról  szóló  16/2017. (IX. 8.)  önkormányzati  rendelet  módosításáról  szóló   5/2020. (IV. 1.) önkormányzati rendeletét megerősítem.


  2. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Szilágyi László                                                                                   Marcsikné Orosz Emese

  polgármester                                                                                               jegyző