Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban a 2022. évben igazgatási szünet elrendeléséről

Hatályos: 2022. 01. 01

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban a 2022. évben igazgatási szünet elrendeléséről

2022.01.01.

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre és munkavállalóra.

2. § A képviselő-testület a Hivatalban

a) 2022. március 26.,

b) 2022. október 15.,

c) 2022. december 27., 28., 29., 30. napjára igazgatási szünetet rendel el.

3. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba, és 2023. január 1-jén hatályát veszti.