Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának törvényben meghatározottnál magasabb összegben történő megállapításáról

Hatályos: 2022. 01. 01

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának törvényben meghatározottnál magasabb összegben történő megállapításáról

2022.01.01.

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdése alapján, az önkormányzat szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2019. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2022. évben 50 000 forint.

2. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba, és 2023. január 1-jén hatályát veszti.