Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V.18.) önkormányzati rendelete

a közterületi térfigyelő kamerarendszerről

Hatályos: 2021. 05. 19

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 18.) önkormányzati rendelete

a közterületi térfigyelő kamerarendszerről

Alsózsolca Város Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7. § (3) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Alsózsolca Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a közbiztonság növelése, a lakosság biztonságérzetének erősítése, a jogellenes magatartások megelőzése és felderítése, valamint a közterületi rend biztosítása érdekében a város közigazgatási területén közterületi térfigyelő kamerarendszert (a továbbiakban: térfigyelő kamerarendszer) működtet.

2. § (1) A térfigyelő kamerarendszer azon műszaki eszközök összessége, amely biztosítja a közterületi képfelvétel jogszabályban előírt módon történő rögzítését és továbbítását.

(2) A térfigyelő kamerarendszer részét képező képfelvevők telepítési helyeit és a képfelvevők által megfigyelt területet az 1. melléklet jelöli ki.

3. § A térfigyelő kamerarendszer célja:

  • a) a közbiztonság növelése, a bűnmegelőzés, a közterület általános rendjének biztosítása;
  • b) a megfigyelt közterületen található vagyon megóvása, felügyelete;
  • c) a rendőrség bűnüldöző tevékenységének segítése;
  • d) a lakosság és a városba látogatók biztonságérzetének növelése, a jogsértések visszaszorítása.

4. § Az Önkormányzat a térfigyelő kamerarendszer kezelését az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal jegyzője által kijelölt köztisztviselő közreműködésével látja el.

5. § A térfigyelő kamerarendszerrel készített képfelvételek és keletkezett bármely más adatok kezelése során kizárólag a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendeletének vonatkozó előírásai szerint lehet eljárni.

6. § A térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésének és működtetésének költségeit az önkormányzat a tárgyévi költségvetésről szóló rendeletben biztosítja.

7. § A térfigyelő kamerarendszer működésének, működtetésének részletes szabályait a közterületi térfigyelő kamerarendszer adatvédelmi szabályzata tartalmazza.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Képfelvevők elhelyezése, a megfigyelt területre vonatkozó adatok

kamerák telepítésének helye

megfigyelt terület

kamera típusa

1

Akác út 35.

Akác rét
(Sajó folyó felé)

Fix

2

Akác út 35.

Akác út
(Kossuth Lajos út felé)

Fix

3

Arany János út 43/1

Dankó - Arany kereszteződése rét
(Sajó folyó felé)

Fix

4

Arany János út 43/1

Dankó - Arany kereszteződése
(Dankó út eleje, Arany János út vége)

Fix

5

Arany János út 43/1

Arany János út 43/1 előtti terület

Fix

6

Corvint út

Corvin út Széchenyi út felé

Fix

7

Corvint út

Corvin út Kossuth Lajos út felé

Fix

8

Damjanich u. 1.

Damjanich utca

Fix

9

Damjanich u. 1.

Damjanich utca

Fix

10

Dankó Pista út 26.

Dankó Pista út
(Sajó folyó felé)

Fix

11

Dankó Pista út 26.

Dankó Pista út

Fix

12

Dankó Pista út 26.

Dankó Pista út
(Akác út felé)

Fix

13

Deák Ferenc út 151.

Deák Ferenc út vége
(határ,vasút felé)

Fix

14

Deák Ferenc út 151.

Deák Ferenc út vége
(határ, Kossuth Lajos út felé)

Fix

15

Dózsa György út 73.

Szabadság út - Dózsa György út kereszteződése
(Szabadság út Tanács út felé)

Fix

16

Dózsa György út 73.

Szabadság út - Dózsa György út kereszteződése
(Szabadság út Árpád út felé)

Fix

17

Fekete István út 13.

Fekete István út

Fix

18

Fekete István út 5.

Fekete István út

Fix

19

Görgey - Herman kereszteződése

Görgey út Közösségi Ház felé

Fix

20

Görgey - Herman kereszteződése

Herman út

Fix

21

Görgey út

Görgey - Zrínyi út kereszteződés

Fix

22

Görgey út

Görgey - Zrínyi út kereszteződés

Fix

23

Hrsz: 219/2

Kompház
(Kossuth út felé)

Fix

24

Hrsz: 219/2

Kompház
(Sajó folyó felé)

Fix

25

Ifjúság 1-3

Johanna út felé

Fix

26

Ifjúság 1-3

Széchenyi út felé

Fix

27

Ifjúság 1-3

Ifjúság út felé

Fix

28

Ifjúság út - Kossuth Lajos úti
kereszteződése

Wesley János téri játszótér
Kossuth Lajos út, Akác út,
(Sajólád felé)

Fix

29

Ilona út 11

Ilona út
(Tanács út felé)

Fix

30

Ilona út 11

Ilona út
(Magtár melletti kis út)

Fix

31

Ilona út 11

Ilona út
(Kossuth Lajos út felé)

Fix

32

Johanna út 13.

Johanna út
(Ifjúság út felé)

Fix

33

Johanna út 13.

Johanna út - Kodály Zoltán út kereszteződése
(Kodály Zoltán út felé)

Fix

34

Johanna út 13.

Johanna út
(határ felé)

Fix

35

Johanna út 35.

Johanna út

Fix

36

Johanna út 35.

Johanna Móricz összekötő út

Fix

37

Jókai Mór út 13.

Tanács - Jókai kereszteződése
(Orvosi rendelő felé)

Fix

38

Kassai út 28.

Kassai út - Árpád út kereszteződése
(Árpád út felé)

Fix

39

Kassai út 28.

Kassai út
(Kossuth Lajos út felé)

Fix

40

Kassai út 42.

Kassai - Deák kereszteződése
(Gyár utca felé)

Fix

41

Kodály Zoltán út 1.

Corvin út - Kodály Zoltán út
kereszteződése (határ felé)

Fix

42

Kossuth - Ilona út kereszteződése

Rekortán pálya (Sportpályánál)

Fix

43

Kossuth Lajos út 104.

Kossuth út
(Miskolc Felé)

Fix

44

Kossuth Lajos út 104.

Kossuth út
(Sajólád Felé)

Fix

45

Kossuth Lajos út 109.

Kossuth Lajos út - Tanács út kereszteződése
(Miskolc felé)

Fix

46

Kossuth Lajos út 109.

Kossuth Lajos út - Tanács út kereszteződése
(Sajólád felé)

Fix

47

Kossuth Lajos út 109.

Kossuth Lajos út - Tanács út kereszteződése
(Tanács út felé)

Fix

48

Kossuth Lajos út 162.

Kossuth Lajos út
(Sajólád felé)

Fix

49

Kossuth Lajos út 162.

Kossuth Lajos út
(Miskolc felé)

Fix

50

Kossuth Lajos út 178.

Sportpálya rekortán pálya

Fix

51

Kossuth Lajos út 180.

Kossuth Lajos út
(Sajólád felé)

Fix

52

Kossuth Lajos út 180.

Kossuth Lajos út
(Miskolc felé)

Fix

53

Kossuth Lajos út 253.

Kossuth - Arany kereszteződés
(Sajólád felé)

Fix

54

Kossuth Lajos út 253.

Kossuth - Arany kereszteződés
(Miskolc felé)

Fix

55

Kossuth Lajos út 37

Kossuth - Kassai kereszteződés
(Sajólád felé)

Fix

56

Kossuth Lajos út 37

Kossuth - Kassai kereszteződés
(Miskolc felé)

Fix

57

Kossuth Lajos út 37

Kossuth - Kassai kereszteződés
(Kassai út felé)

Fix

58

Kossuth Lajos út
168-170.

Kossuth Lajos út
(Sajólád felé)

Fix

59

Kossuth Lajos út 168-170.

2. sz Óvoda és Konyha udvara

Fix

60

Kossuth Lajos út 18.

Kossuth út eleje
(felsőzsolcai vasúti állomás felé)

Fix

61

Kossuth Lajos út 18.

Kossuth Lajos út eleje
(Miskolc felől)

Fix

62

Móricz Zs. u. 36/1

Móricz – Johanna összekötő út

Dome

63

Petőfi Sándor út 33

Kossuth Lajos út 108.
(játszótér)

Fix

64

Rákóczi u. 21

Rákóczi út

Fix

65

Rákóczi u. 21

Rákóczi út

Fix

66

Rózsa út 1

Kisvasút utca - Baross Gábor út kereszteződése
(Baross Gábor út)

Fix

67

Rózsa út 1

Kisvasút utca - Baross Gábor út kereszteződése
(Rózsa út felé)

Fix

68

Sajó utca 20.

Sajó utca
(Sajó folyó felé)

Fix

69

Sajó utca 20.

Sajó utca
(Kossuth Lajos út felé)

Fix

70

Szabadság út 5.

Tanács út - Szabadság út kereszteződés
(Temető melletti tér)

Fix

71

Szabadság út 5.

Rózsa út - Szabadság út kereszteződése

Fix

72

Széchenyi út

Széchenyi út Jókai út felé

Fix

73

Széchenyi út

Széchenyi út Sajólád felé

Fix

74

Tanács út 21

Tanács - Görgey kereszteződés
(Szabadság út felé)

Fix

75

Tanács út 21

Tanács - Görgey kereszteződés
(Görgey út felé)

Fix

76

Tanács út 21

Tanács út Jókai út felé

Fix

77

Tanács út 47.

Tanács út 20. Műfüves pálya

Fix

78

Wesley János tér

Ifjúság út

Fix

79

Wesley János tér

Kossuth - Akác út kereszteződése
(Sajólád felé)

Fix

80

Wesley János tér

Wesley János téri Játszótér, park

Fix

81

Wesley János tér

Kossuth Lajos út Sajó lád felé, Metodista templom

Fix