Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendelete

az intézményi térítési díjakról szóló 13/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 02

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendelete

az intézményi térítési díjakról szóló 13/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.02.

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében és a 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 132. § (4) bekezdés d) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, 151. § (2f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2019. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §1

2. §2

3. §3

4. §4

5. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet5

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.