Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban a 2022. évben igazgatási szünet elrendeléséről

Hatályos: 2022. 01. 01
az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban a 2022. évben igazgatási szünet elrendeléséről
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testület - a Kormány ajánlásának figyelembevételével - a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét.
A kormány ajánlását a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről,
valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13-15. §-ai tartalmazzák.
Az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban a szabadságolások szervezettebb kiadása érdekében célszerű - a 2022. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 23/2021. (VI. 1.) ITM rendelet figyelembevételével - 2 áthelyezésre kerülő munkanap, valamint karácsony és újév közötti munkanapokra az igazgatási szünet elrendelése.
A köztisztviselőknek a tárgyévben február végéig szabadságolási tervet kell készíteni és amennyiben a testület támogatja az igazgatási szünet elrendelését, a szabadságolási ütemtervben a köztisztviselők az igazgatási szünet 6 napját már tervezhetik.
1. § A 2022. évi igazgatási szünet napjait határozza meg.
2. § A 2022. évi igazgatási szünet napjait határozza meg.
3. § Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.