Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának törvényben meghatározottnál magasabb összegben történő megállapításáról

Hatályos: 2022. 01. 01
az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának törvényben meghatározottnál magasabb összegben történő megállapításáról
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz
Az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) köztisztviselőire a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) rendelkezései az irányadók.
A köztisztviselők illetménye alapilletményből, illetménykiegészítésből és illetménypótlékból áll.
Az illetményalap mértéke közvetlenül befolyásolja a köztisztviselő illetményét, annak valamennyi egyéb elemét.
A Kttv. 133. § (1) bekezdése szerint az egyes osztályok emelkedő számú fizetési fokozataihoz növekvő szorzószámok tartoznak. A szorzószám és az illetményalap szorzata határozza meg az egyes osztályok különböző fokozataihoz tartozó alapilletményt.
A Kttv. 131. § (3) bekezdése alapján az alapilletmény és az illetménykiegészítés együttes összegének legalább a garantált bérminimum összegét el kell érnie. Ugyanezen szakasz (4) bekezdése szerint a garantált bérminimum összegét és hatályát a Kormány állapítja meg.
A Kttv. 132. § alapján a köztisztviselők illetményalapjának összegét évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap.
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 62. § (1) bekezdése alapján a köztisztviselői illetményalap – 2008. óta változatlan összegben – 2021. évben is 38 650 forintban került meghatározásra.
A Kvtv. 62. § (6) bekezdése rögzíti, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2022. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatalánál, közterület-felügyeleténél, illetve a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.
Az illetményalap emelésének ellentételezését szolgáló forrás 2022. évben beépül az önkormányzati hivatalok alaptámogatásába.
Az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2022. évi illetményalapját határozza meg.
Hatálybalépésről rendelkező szabályok.