Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 26
a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
A 2021. évi költségvetés eredeti bevételi előirányzata 1.605.763.155 Ft, módosított előirányzata 2.093.505.934 Ft, melynek teljesülése 2.061.451.804 Ft.
A költségvetési bevételekből az önkormányzat és intézményei működési célú bevételei 1.082.551.643 Ft. Ebből a támogatások 555.025.141 Ft, további bevételek az államháztartáson belülről érkezett támogatások 150.063.043 Ft, közhatalmi bevételekből 317.692.532 Ft, az intézmények működési bevételeiből 58.634.427 Ft, a működési átvett pénzeszközökből 1.136.500 Ft tevődnek össze.
Önkormányzatok működési támogatásai címen 555.025.141 Ft bevételre volt jogosult önkormányzatunk, ebből a normatív hozzájárulás 507.104.727 Ft, míg 47.920.414 Ft kiegészítő támogatás, ami a Borsodvíznek átadandó vízcsatorna hozzájárulás 30.762.800 Ft, kieső iparűzési adóbevétel összegével megegyező támogatás 17.157.614 Ft megillette az önkormányzatot.
Államháztartáson belülről 263.837.797 Ft bevétel érkezett, ebből 150.063.043 Ft működési célú és 113.774.754 Ft felhalmozási célú támogatás.