Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

az intézményi térítési díjakról szóló 13/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 01

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.09.01.
az intézményi térítési díjakról szóló 13/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján Alsózsolca Város minden évben meghatározza a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátása, a gyermekétkeztetés, illetve a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díját. A rendelet felülvizsgálata során megállapításra került, hogy az önköltségszámítás alapján változnak a térítési díjak, ezért szükséges a rendelet módosítása.
Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 181/2022. (V. 24.) Korm. rendelettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet) szerinti, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére kihirdetett egészségügyi veszélyhelyzetet megszüntette, 2022. június 1-én hatályát vesztette a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet.
Az Átmeneti tv. 147. § (2) bekezdése akként rendelkezik, hogy az (1) bekezdés szerinti szervezet a 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépésének napjától már megállapított új díjat nem vezethet be, 2022. június 30. napjáig új díjat nem állapíthat meg, meglévő díjat új kötelezetti körre nem terjeszthet ki.
2022. július 1. napjától a térítési díjak emelésére lehetőségük van az önkormányzatoknak.