Sajókeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének8/2017.(XI.28.) önkormányzati rendelete

a helyi adók megállapításáról

Hatályos: 2022. 10. 15

Sajókeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének8/2017.(XI.28.) önkormányzati rendelete

a helyi adók megállapításáról

2022.10.15.

Sajókeresztúr község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi adók megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja meg:

1. § (1) Sajókeresztúr Önkormányzat illetékességi területén a magánszemélyt, egyéb szervezetet, a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülését

a) építményadó

b) kommunális adó

c) helyi iparűzési adó

fizetési kötelezettsége terheli.

2. §

Építményadó

(1) Az adó alapja az építmény négyzetméterében számított hasznos alapterülete.
(2) 1 Az adó mértéke: 1000 Ft/m2/év

3. §

Adómentesség

(1) Mentes az adó alól:
a) Mentes az adó alól minden olyan építmény, mely nem a vállalkozás célját szolgálja.
b) A magánszemély tulajdonában álló lakás
c) Garázs építmények

4. § (1) Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény szerinti reklámhordozó.

(2) Az adó alapja a reklámhordozó reklámközzétételre használható, m2-ben – két tizedesjegy pontossággal – számított felülete.

(3) Az adó éves mértéke reklámhordozó esetén: 0 Ft/m2

5. §

Magánszemélyek kommunális adója

(1) Az adó alanya a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény ( a továbbiakban: Htv.) 24. §-ában meghatározott adóalany.
(2) Az adó éves mértéke építményenként, beépített telkenként, illetve lakásbérleti jogonként 6.000 Ft.

6. §

Helyi iparűzési adó

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap: 2 %-a.

7. § (1) Jelen Önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. törvény rendelkezése az irányadó.

(2)2 Az önkormányzat feljogosítja az adóhatóságot, hogy 5000 Ft-ot meg nem haladó összegű helyi adóra (adótartozásra) készpénzfizetést elfogadjon.

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő 3. napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az építményadóról szóló 5/1991. (X.25) önkormányzati rendelet, a kommunális adóról szóló 16/2003.(XI.24.) önkormányzati rendelet és a helyi iparűzési adóról szóló 9/1996. (XII.26.) önkormányzati rendelet.
1

A (2) bekezdés a Sajókeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 7. § (2) bekezdését a Sajókeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.