Prügy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 17- 2023. 02. 18

Prügy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) rendelet módosításáról

2023.02.17.

Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A 2022. december 1. és december 31. közötti időszakban a bevételi és kiadási jogcímek előirányzatának változása miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételét 34 467 370,- Ft-tal, költségvetési kiadását 34 467 370,- Ft-tal módosítja az önkormányzat 2022. évi költségvetésében.

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:)

„a) 954 544 716 Ft költségvetési bevétellel
b) 1 026 906 956 Ft költségvetési kiadással”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:)

„d) 42 178 296 Ft ebből működési hiány
e) 30 183 944 Ft felhalmozási hiány”

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:)

„i) a bevételek és kiadások főösszegét 1 043 883 910 Ft-ban állapítja meg.”

3. § A rendelet 1., 2., 6., 9., 11., mellékleti helyébe jelen rendelet 1. melléklete, 2. melléklete, 3. melléklete, 4. melléklete, 5. melléklete lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.