Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2017. (IX.26.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazásról

Hatályos: 2017. 09. 27

Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2017. (IX.26.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazásról

2017.09.27.

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-a és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Helyi népszavazást a polgármesternél a település választópolgárainak legalább 10 %-a kezdeményezhet.

2. § a) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Király László s.k.
polgármester

Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita s.k.
jegyző