Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2018. (XII.11.) önkormányzati rendelete

Deszk Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról

Hatályos: 2019. 01. 01
Deszk Község Önkormányzat képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25.§ (1), (2) és (3) bekezdéseinek felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:1.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2018. január 1-től a 2018. évi költségvetési rendelet hatálybalépésének napjáig az önkormányzatot megillető bevételeket folytatólagosan beszedje, illetve a kiadásokat időarányosan a bázis összeget meg nem haladóan teljesítse.


2. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás valamint a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás elnökeit, hogy 2019. január 1-től a költségvetési rendelet hatálybalépésének napjáig a társulást megillető bevételeket folytatólagosan beszedje, illetve a kiadásokat időarányosan a bázis összeget meg nem haladóan teljesítse.


3.§ A 2019. évi költségvetési rendelet elfogadásáig új beruházás, felújítás nem indítható, azokra kötelezettségvállalást nem lehet tenni, pénzügyi kifizetést nem lehet teljesíteni.


4.§ (1) A rendelet szabályait 2019. január 1-től kell alkalmazni a 2019. évi költségvetési rendelet hatályba lépéséig.


(2) A felhatalmazás időtartama alatt beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.Király László                                                            Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita

polgármester                                                                                   jegyzőA rendelet kifüggesztésre kerül:


A rendelet levételének időpontja:


                                                                                  Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita

                                                                                                          jegyző