Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról

Hatályos: 2022. 11. 30- 2023. 12. 06

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról1

2022.11.30.

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében, a veszélyhelyzet során a közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról szóló 449/2022.(XI.9.)Korm. rendelet 4. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § Pusztaszer község közigazgatási területén 2023. január 1. napjától minden éjszaka 22:00 óra és másnap hajnal 4:00 óra közötti időtartamban közvilágítási berendezés fényforrása nem üzemeltethető.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésével hatályát veszti.

1

Az önkormányzati rendeletet a Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte 2023. december 7. napjával.