Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 27- 2023. 10. 27

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.10.27.

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének Előkészítő Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra – az Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatait]

„a) 222.571.566Ft KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL,
b) 257.336.811Ft KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL,
c) 34.765.245Ft KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGGEL,”

2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2023. szeptember 30-ától kell alkalmazni.

1. melléklet a 12/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 12/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 12/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 12/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 12/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 12/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 12/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelethez