Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 6.) önkormányzati rendelete

a közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról szóló 11/2022. (XI.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 12. 07- 2023. 12. 07

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 6.) önkormányzati rendelete

a közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról szóló 11/2022. (XI.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

2023.12.07.

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében, a veszélyhelyzet során a közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról szóló 449/2022.(XI.9.)Korm. rendelet 4. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti a közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról szóló 11/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelet.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.