Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 26- 2023. 05. 26

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.26.

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének Előkészítő Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra – az Önkormányzat 2022. évi költségvetési előirányzatait]

„a) 153.911.104Ft KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL,
b) 241.273.226Ft KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL,
c) 87.362.122Ft KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGGEL,”

2. § (1) A községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2022. december 31-étől kell alkalmazni.

1. melléklet a 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet

2. melléklet a 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet

3. melléklet a 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet

4. melléklet a 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet

5. melléklet a 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet

6. melléklet a 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet