Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 06. 23- 2023. 06. 23

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről1

2023.06.23.

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról szóló 9/2006.(XI.16.)Kt. önkormányzati rendelet módosításáról szóló 16/2008.(IX.26.)Kt. önkormányzati rendelete.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. június 24. napjával.