Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2020. (XII.10.) önkormányzati rendelete

az Etyeki Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről és egyéb juttatásairól

Hatályos: 2021. 01. 01 - 2022. 01. 07

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2020. (XII.10.) önkormányzati rendelete

az Etyeki Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről és egyéb juttatásairól

2021.01.01.

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Etyek Nagyközség Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232/A. § (1) bekezdése, a 234. § (3)-(4) bekezdése, a 236. § (4) bekezdése, valamint a 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Az Etyeki Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) köztisztviselőinek illetményalapja 2021. január 1-jétől 52.000 Ft.

(2) A Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők alapilletményük 30%-ának megfelelő illetménykiegészítésre jogosultak.

(3) A Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott érettségi végzettségű köztisztviselők alapilletményük 20%-ának megfelelő illetménykiegészítésre jogosultak.

2. § (1) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselője osztályvezetői szintnek megfelelő osztályvezetői munkakör betöltése esetén alapilletménye 10%-ának megfelelő mértékű vezetői illetménypótlékra jogosult.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában osztályvezetői szintű vezetőnek minősül a csoportvezetői munkakör.

3. § (1) A köztisztviselő részére az alábbi visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő juttatások biztosíthatók:

1. Gyermekszületési támogatás;

2. Illetményelőleg;

3. Tanulmányi képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás;

1. Bankszámla-hozzájárulás;

2. Egészségügyi hozzájárulás;

6. Szemüveg, kontaktlencse, védőszemüveg készítésének költségeihez történő hozzájárulás;

7. Temetési segély.

(2) A juttatások fedezetét tárgyévre vonatkozóan a Képviselő-testület az Etyek Nagyközség Önkormányzata költségvetéséről szóló rendeletben biztosítja.

(3) A juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző a Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg.

4. § A 3. §-ban foglalt rendelkezéseket a Polgármesteri Hivatal és Etyek Nagyközség Önkormányzata, mint munkáltató által a Munka Törvénykönyve hatálya alá eső foglalkoztatottak esetében is megfelelően alkalmazni kell.

5. § A Polgármesteri Hivatal köztisztviselője számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.

6. § (1) Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a köztisztviselői juttatásokról szóló 33/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelet, a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló 7/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelet, az Etyeki Polgármester Hivatal köztisztviselőinek illetményalapjáról szóló 15/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet, valamint az Etyeki Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2020. évi illetménykiegészítéséről szóló 16/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet.