Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI.11.) önkormányzati rendelete

a közterületi térfigyelő rendszerről

Hatályos: 2021. 06. 12 - 2022. 01. 07

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete

a közterületi térfigyelő rendszerről

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Etyek Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése értelmében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Etyek Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Etyek közigazgatási területén közterületi térfigyelő rendszert működtet. A közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetéséről az Önkormányzat a jegyző útján gondoskodik.

2. § (1) A közterületi térfigyelő rendszer azon Önkormányzat tulajdonát képező műszaki eszközök összessége, melyek biztosítják a közterületi képfelvétel jogszabályban előírt módon történő rögzítését és továbbítását.

(2) A közterületi térfigyelő rendszer részét képező képfelvevők telepítésének helyeit és a képfelvevők által megfigyelt területet az 1. melléklet állapítja meg.

3. § A közterületi térfigyelő rendszer célja:

  • a) az állampolgárok biztonságérzetének növelése, a jogsértések visszaszorítása,
  • b) a bűnmegelőzés,
  • c) a rendőrség bűnüldöző tevékenységének segítése,
  • d) a bűnüldözésben, bűnmegelőzésben az állampolgárok személyi és vagyonbiztonságának növelésében tevékenykedő szervezetek közötti együttműködés elősegítése,
  • e) a közterületen található vagyon megóvása és felügyelete,
  • f) az általános közbiztonság növelése, a közterület általános rendjének megóvása és biztosítása.

4. § A közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésére és kezelésére, a készített felvételek rögzítésére, törlésére, felhasználására, továbbítására és egyéb adatkezelésre vonatkozó adatvédelmi szabályzatot a 2. melléklet tartalmazza.

5. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

A közterületi térfigyelő rendszer részét képező képfelvevők telepítésének helyeit és a képfelvevők által megfigyelt területek

A

B

C

Képfelvevők elhelyezése

Megfigyelt terület

Kamera

1

8106 jelű út Etyeki Tüzép előtt lévő villanyoszlop/Etyeki Tüzép totemoszlop

8106 jelű út Biatorbágy felé

1

db

sebességmérő tábla+rendszámfelismerő kamera

2

Kossuth Lajos u. - Magyar u. kereszteződése

Alcsúti út, Magyar u.

1

db

kamera

3

Kossuth Lajos u. - Magyar u. kereszteződése

Alcsúti út,Hősök tere

1

db

kamera

4

Magyar u. általános iskola bejárata

Magyar u.

1

db

kamera

5

Kossuth Lajos u. - Óvoda u. kereszteződése

Kossuth Lajos u. - Óvoda u. kereszteződése

1

db

kamera

6

Látogatóközpont

Látogatóközpont parkolója, Magyar-kút, Alcsúti út-Horváth u. kereszteződése

1

db

kamera

7

Tűzoltószertár

Magyar-kút, Hősök tere

1

db

kamera

8

Öreghegyi u. - Eperfás u. kereszteződése

Öreghegyi u. - Eperfás u. kereszteződése

1

db

kamera

9

Molnár Béla Sportcentrum műfüves pálya kandeláber

Molnár Béla Sportcentrum

1

db

kamera

10

Molnár Béla Sportcentrum nagy pálya kandeláber

Molnár Béla Sportcentrum

1

db

kamera

11

Alcsúti út buszforduló

buszforduló, parkoló, Alcsúti út

1

db

kamera

12

Alcsúti út - Újhegy u.

Alcsúti út Alcsútdoboz felé

1

db

sebességmérő tábla+rendszámfelismerő kamera

13

Öreghegyi kilátó (antennatorony)

öreghegyi buszforduló

1

db

kamera

14

8108 jelű (Boti) u. buszmegálló előtt lévő kandeláber

Boti út-Etyek-Tarján-Bicske Újhegyi út felé vezető szakaszának kereszteződése

1

db

kamera

15

Boti út - Kolumbusz u. kereszteződése

Boti út

1

db

sebességmérő tábla+rendszámfelismerő kamera

16

Richárdmajori út Etyek Botpuszta Társasház felé eső vége

Richárdmajori út

1

db

kamera

17

botpusztai kápolnához vezető út melletti villanyoszlop

botpusztai kápolnához vezető út

1

db

kamera

18

polgármesteri hivatal parkoló

polgármesteri hivatal parkoló

1

db

kamera

19

Körpince u. temető bejárata előtti kandeláber

Körpince u.

1

db

kamera

20

Körpince u. temető délkeleti sarkán lévő oszlop

Körpince u.

1

db

kamera

21

Óvoda

Templom köz Magyar u. felé

1

db

kamera

22

Körpince u.-Széchenyi u. kereszteződésben lévő kandeláber

parkoló Körpince u.-Széchenyi u. kereszteződése

1

db

kamera

23

Szennyvíztelep

szennyvíztelephez vezető közút

1

db

kamera

24

Körpince köz

Körpince

1

db

kamera

25

Szabadföld u.-Magyar u. kereszteződése

Szabadföld u.-Magyar u. felé

1

db

kamera

26

Újhegyi út - Rókusfalvy Birtok

Újhegyi út

1

db

kamera

27

Újhegyi út - Sonkamester

Újhegyi út

1

db

kamera

28

Sánc u.-Szőlőskert u. kereszteződése

Sánc u.

1

db

kamera

29

Sóskúti út- Deák Ferenc u. kereszteződése

Sóskúti út- Deák Ferenc u. kereszteződése Kecskegödör felé

1

db

kamera

30

Ötház u. - Pipacs u. kereszteződése

Pipacs u.

1

db

kamera

31

Boti út - Óvoda u. - Magyar u. kereszteződése

Boti út - Óvoda u. - Magyar u. kereszteződése

1

db

kamera

32

Boti-tó horgászegyesület háza

Kócsag u.

1

db

kamera

33

Tó u. végén lévő villanyoszlop

Tó u. szántóföldek melletti része

1

db

kamera

34

Újhegyi út Botpuszta felé eső vége

Újhegyi út

1

db

kamera

35

Mester utca és Szabadföld utca kereszteződése

Mester u. Sánc u. felé eső része

1

db

kamera

36

Gesztenyés út- Richárdmajori út kereszteződése

Gesztenyés út- Richárdmajori út

1

db

kamera

37

Öreghegyi utca és Vajda János utca kereszteződése

Öreghegyi út északi irányban

1

db

kamera

38

Öreghegyi utca és Vajda János utca kereszteződése

Öreghegyi út déli irányban

1

db

kamera

39

Nagygödör utca északi vége

Nagygödör utca felé

1

db

kamera

40

Nagygödör u. - Eperfás u. kereszteződése

Nagygödör utca felé

1

db

kamera

41

Kökényes utca és Eperfás utca kereszteződése

Kökényes utca felé

1

db

kamera

42

Jázmin utca és Eperfás utca kereszteződése

Jázmin utca felé

1

db

kamera

43

Pipacs utca és Eperfás utca kereszteződése

Pipacs u. felé

1

db

kamera

44

Ötház u. - Pipacs u. kereszteződése

Ötház u. felé

1

db

kamera

45

Kender utca és Alcsúti út kereszteződése

Kender utca felé

1

db

kamera

46

Kender utca és Eperfás utca kereszteződése

Kender utca felé

1

db

kamera

47

Felsőhegy utca és Hegyköz utca kereszteződése

Felsőhegy utca felé

1

db

kamera

48

Felsőhegy utca és Eperfás utca kereszteződése

Felsőhegy utca felé

1

db

kamera

49

Középhegy utca és Hegyköz utca kereszteződése

Középhegy utca felé

1

db

kamera

50

Középhegy utca és Eperfás utca kereszteződése

Középhegy utca felé

1

db

kamera

51

Alsóhegy utca és Hegyköz utca kereszteződése

Alsóhegy utca felé

1

db

kamera

52

Alsóhegy utca és Eperfás utca kereszteződése

Alsóhegy utca felé

1

db

kamera

53

Orvosi rendelő

Kossuth Lajos u. - Deák Ferenc u. kereszteződése, orvosi rendelő parkoló

1

db

kamera

54

Eperfás utca és Deák Ferenc utca kereszteződése

Deák Ferenc utca felé

1

db

kamera

55

Szabadföldi utca és Vörösmarty Mihály utca kereszteződése

Vörösmarty Mihály utca felé

1

db

kamera

56

Szabadföldi utca és Körpince utca kereszteződése

Körpince utca irányába

1

db

kamera

57

Szabadföldi utca és Körpince utca kereszteződése

a Német utca irányába

1

db

kamera

58

Szabadföldi utca és Temető utca kereszteződése

Temető utca irányába

1

db

kamera

59

Kossuth Lajos utca és Temető utca kereszteződése

Temető utca irányába

1

db

kamera

60

Szabadföldi utca és Honvéd utca kereszteződése

Honvéd utca irányába

1

db

kamera

61

Kossuth Lajos utca és Honvéd utca kereszteződése

Honvéd utca irányába

1

db

kamera

62

Kossuth Lajos utca és Mester utca kereszteződése

Mester utca irányába

1

db

kamera

2. melléklet

Etyek Nagyközség Önkormányzat KÖZTERÜLETI TÉRFIGYELŐ KAMERARENDSZER ÜZEMELTETÉSI, ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

10_2021_terfigyelo_rendszer_2_melleklet_szabalyzat.pdf