Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

a közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályairól

Hatályos: 2023. 07. 15

Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

a közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályairól

2023.07.15.

Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) közterület: a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 29. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti terület.

b) szeszesital: minden alkohol tartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonatát és az ezek felhasználásával készült terméket, továbbá az 1,2%-nál kevesebb alkoholtartalmú üdítőitalokat.

2. § Előszállás nagyközség közterületein – a 3. §-ban foglaltak kivételével - szeszes ital fogyasztása tilos.

3. § Az 2. §-ban foglalt tilalom nem érvényes az alábbi körülmények valamelyikének fennállása esetén:

a) az érvényes közterület-foglalási engedéllyel rendelkező vendéglátó egységek közterületen lévő teraszaira nyitvatartási időben,

b) települési önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat szervezésében megtartott alkalmi rendezvényekre, ezen rendezvények idejére, útvonalára és területére vonatkozóan,

c) civil szervezetek, cégek és magánszemélyek szervezésében megtartott alkalmi rendezvények idejére, útvonalára és területére vonatkozóan, amennyiben rendelkeznek érvényes közterület-foglalási engedéllyel,

d) sportrendezvények idejére az előszállási sportpályát is magába foglaló sporttelepre,

e) az előszállási horgásztóra és annak 50 m-es körzetére,

f) minden év első és utolsó naptári napjára.

4. § Ez a rendelet 2023. július 15-én lép hatályba.