Iváncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2016 (VI.2.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2023. 03. 22

Iváncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2016 (VI.2.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2023.03.22.

Iváncsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1 Iváncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Iváncsa illetékességi területén a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben felsorolt helyi adók közül határozatlan időre helyi iparűzési adót vezet be.

2. §2 Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység (továbbiakban: iparűzési tevékenység).

3. §3 Iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,5 %-a.

4. § (1) Ez a rendelet 2016. június 2-án lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Iváncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 25/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete.

1

Az 1. § az Iváncsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § az Iváncsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § az Iváncsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.