Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelete

A talajterhelési díjról szóló 27/2004. (VII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 01. 01- 2015. 01. 05

Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselő-testületének


20/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról szóló 27/2004. (VII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról


Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 42. § 1. pontjában, a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. tv. 21/A. § (2) bekezdésében, valamint a 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a talajterhelési díjról szóló 27/2004. (VII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:


1. § A talajterhelési díjról szóló 27/2004. (VII.5.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.


2. §  Ez a rendelet 2015. január 1-én lép hatályba és a hatálybalépését követő 5. napon hatályát

veszti.

Sárbogárd, 2014. november 13.


Dr. Sükösd Tamás                                    Demeterné Dr. Venicz Anita
   polgármester                                                           jegyző


Kihirdetve: 2014. november 27.

Demeterné Dr. Venicz Anita

                                                                                                       Jegyző
      Mellékletek