Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2021 (III.4.) önkormányzati rendelete

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének jogkörében eljáró Sárbogárd Város Polgármestere 11/2021. (III. 4.) önkormányzati rendelete közterületen, nyilvános helyen történő maszk viseléséről

Hatályos: 2021. 03. 05- 2021. 03. 15

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének jogkörében eljáró Sárbogárd Város Polgármestere 11/2021. (III. 4.) önkormányzati rendelete közterületen, nyilvános helyen történő maszk viselésérőlSárbogárd Város Önkormányzat Polgármestere a Katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület határkörében, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. ( XI.10.) Korm. Rendelet 27. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§ Sárbogárd Város közigazgatási területén a hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles maszkot viselni a rendeletben meghatározott közterületeken, nyilvános helyeken.


2. § Kötelező a maszk viselése Sárbogárd Város közigazgatási területén található valamennyi köznevelési intézmény (Sárbogárdi Zengő Óvoda Sárbogárd, Mikes-köz, és telephelyei Sárbogárd, Gesztenye-sor 1., Szent István u. 49., Pusztaegres, Hatvani u.1.) valamint valamennyi közoktatási intézmény ( Mészöly Géza Általános Iskola Sárbogárd, József Attila u.14. és Szent István tagiskolája Sárbogárd, Szent István u. 82.,  Sárszentmiklósi Általános Iskola  Sárbogárd, Köztársaság u.171-173, valamint Petőfi Sándor Gimnázium Sárbogárd, József A. u. 4.) előtti közterületen és parkoló teljes területén.


3. § Kötelező a maszk viselése Sárbogárd Hősök tere közterület teljes területén a nap minden szakaszában.


4. § Kötelező a maszk viselése TESCO (Sárbogárd, Ady E.u.19.) parkoló teljes területén, a PENNY Market (Sárbogárd, Ady E. u. 184 – 192.) parkoló teljes területén és LIDL ( Sárbogárd, Ady E. 234.) parkoló teljes területén a nap minden szakaszában.


5. § Kötelező a maszk viselése a Sárbogárdi Vasútállomás előtti közterületen, valamint a parkoló teljes területén a nap minden szakaszában.


6. § Kötelező a maszk viselése Sárbogárd Város közigazgatási területén található valamennyi buszmegállóban a várakozás teljes időtartama alatt.


7 § Kötelező a maszk viselése a rendelet 1. mellékletében felsorolt orvosi rendelők előtti közterületeken, valamint a parkolók teljes területén.


8. § (1)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

       (2) Ezt a rendeletet 2021. március 16-ig lehet alkalmazni.


Sárbogárd, 2021. március 1.                                   Dr.Sükösd Tamás                               Dr.Venicz Anita

                                       Polgármester                                      Jegyző


     

Kihirdetve: 2021. március 4.                                                 

                                                                                              Dr.Venicz Anita

                                                                                                  Jegyző