Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2021 (III.23.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 24- 2021. 03. 24

Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
jogkörében eljáró
Sárbogárd Város Polgármestere


13/2021. (III. 23.) önkormányzati rendelete


az egyes szociális ellátásokról szóló

4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésének b) pontjában, 32. § (1) bekezdésének b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 33. § (7) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésének a) és g) pontjában, és a 134/E. §-ban kapott felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének egyetértésével a következőket rendeli el:  1. § § Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 10. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.


  1. § Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2021. április 01.  napjától igénybe vett szolgáltatások térítési díjainak számítására és beszedésre kell alkalmazni.
Sárbogárd, 2021. március 22.


               

dr. Sükösd Tamás
    polgármester

dr. Venicz Anita
 jegyző Kihirdetve: 2021. március 23.dr. Venicz Anita
 jegyző


Mellékletek