Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IV. 7.) önkormányzati rendelete

Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Hatályos: 2021. 05. 08 15:19- 2021. 05. 09 15:19

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IV. 7.) önkormányzati rendelete

Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról. [1]

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésének b) pontjában, 32. § (1) bekezdésének b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 33. § (7) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésének a) és g) pontjában, és a 134/E. §-ban kapott felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének egyetértésével a következőket rendeli el:

1. § Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 10. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.

2. § Ez a rendelet 2021. május 8-án 15 óra 19 perckor lép hatályba.

1. melléklet

Sárbogárd város térítési díj mértékei

1

Tartós elhelyezést nyújtó intézményben (Ady E.út.)
fizetendő térítési díj
napi



3.750.-Ft

2

Idősek átmeneti elhelyezést nyújtó intézményben
fizetendő térítési díj
napi



1.890.-Ft

3

Hajléktalanok átmeneti otthonában fizetendő térítési díj
1 Ft-tól a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegéig



A mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegétől


a jövedelem 25%-a
napi max: 235.-Ft
havi max: 7.125.-Ft

a jövedelem 35%-a
napi max: 1.330.-Ft
havi max: 40.000.-Ft

4

Nappali ellátásban részesülők,(Tompa M. út.)
napi térítési díja


0.-Ft

5

Szociális étkeztetés térítési díja
1.-Ft-tól a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegéig
A mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegétől –
annak 150%-ig
A mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-tól,
annak 300%-ig
A mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300%-a feletti
jövedelem esetén
Ebéd, lakásra szállítása egységesen


212.-Ft + ÁFA

295.-Ft + ÁFA

366.-Ft + ÁFA

455.-Ft + ÁFA
60.-Ft

6

Házi segítségnyújtásért fizetendő óradíj
Szociális segítés
Személyi gondozás


400.-Ft
620.-Ft

7

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért fizetendő napi díj

ha a jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegét nem haladja meg
Különben a mindenkori havi jövedelem 2%-át meg nem haladó összeg

95.-Ft

0.-Ft

Nagylók és Hantos községek térítési díjai

Nagylók

Hantos

1.

Szociális étkeztetés térítési díja

0 Ft/fő
1-42.749 Ft/fő
42.750 – 85.499 Ft/fő
85.500 Ft/fő-től



0 Ft
236 Ft + ÁFA
276 Ft + ÁFA
338 Ft + ÁFA



0 Ft
252 Ft + ÁFA
328 Ft +ÁFA
420 Ft + ÁFA

Étel kiszállítási díja

60 Ft + ÁFA/ fő/adag

60 Ft/fő/adag

2.

Házi segítségnyújtás térítési díja

Szociális segítés
Személyi gondozás

60 .-Ft
120.- Ft


Házi segítségnyújtásban részesülők esetén az ételszállítási díja

0 Ft/fő/adag


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. május 9. napjával.