Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelete

A temetőkről és a temetkezésről szóló 21/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 15- 2021. 06. 16

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete

A temetőkről és a temetkezésről szóló 21/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sárbogárd Város Önkormányzat Polgármestere a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva, a temetőktől és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 42. § felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A temetőkről és a temetkezésről szóló Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 21/2015 (V.21.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2021. június 15-én lép hatályba.

1. melléklet

3. melléklet a 21/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Sírhelyek megváltásáért és újra váltásáért fizetendő díjak

1.

Egyes sírhely

25 évre

3.000 Ft

2.

Rátemetés

25 évre

1.970 Ft

3.

Kettős sírhely

25 évre

5.250 Ft

4.

Urna sírhely

10 évre

1.310 Ft

5.

Urnafülke (kolombárium)

20 évre

35.000 Ft

Urnafülke újra váltás

10 évenként

17.500 Ft

6.

Urnasírbolt

30 évre

15.750 Ft

7.

Sírbolt (kripta):

-két személyes

100 évre

21.000 Ft

-négy személyes (emeletes)

100 évre

31.500 Ft”