Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2021. (VIII.26.) önkormányzati rendelete

A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

Hatályos: 2021. 08. 27

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete

A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

Sárbogárd Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Sárbogárd Város Önkormányzatára és az irányítása alá tartozó valamennyi költségvetési szervre.

2. § (1) A kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

(2) Az Önkormányzat és az egyes költségvetési szervek házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:

 • a) bérjellegű kifizetések
 • b) készpénzelőleg
 • c) postai kézbesítés
 • d) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,
 • e) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,
 • f) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások
 • g) reprezentáció,
 • h) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
 • i) utazási költségtérítés, bérlet,
 • j) élelmiszer ellátmány beszerzése,
 • k) jogcímtől függetlenül 100.000 Ft összegig történő kifizetés.

3. § Ez a rendelet 2021. augusztus 27-én lép hatályba.