Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2021. (VIII.26.) önkormányzati rendelete

A temetőkről és a temetkezésről szóló 21/2015. (V.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 28- 2021. 08. 28

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete

A temetőkről és a temetkezésről szóló 21/2015. (V.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.08.28.

Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről szóló 1999. évi XLIII. törvény 42. § felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §1

2. § Ez a rendelet 2021. augusztus 27-én lép hatályba.

1. melléklet2

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.