Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2021. (VIII.26.) önkormányzati rendelete

A temetőkről és a temetkezésről szóló 21/2015. (V.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 27- 2021. 08. 28

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete

A temetőkről és a temetkezésről szóló 21/2015. (V.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről szóló 1999. évi XLIII. törvény 42. § felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A temetőkről és a temetkezésről szóló 21/2015 (V.21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2021. augusztus 27-én lép hatályba.

1. melléklet

Sírhelyek megváltásáért és újra váltásáért fizetendő díjak

1.

Egyes sírhely

25 évre

3.000 Ft

2.

Rátemetés

25 évre

1.970 Ft

3.

Kettős sírhely

25 évre

5.250 Ft

4.

Urna sírhely

10 évre

1.310 Ft

5.

Urnafülke (kolombárium)

20 évre

26.000 Ft

Urnafülke újra váltás

10 évenként

13.000 Ft

6.

Urnasírbolt

30 évre

15.750 Ft

7.

Sírbolt (kripta):

-két személyes

100 évre

21.000 Ft

-négy személyes (emeletes)

100 évre

31.500 Ft”