Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (X.21.) önkormányzati rendelete

Sárbogárd Város településképének védelméről szóló 24/2017. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 23- 2021. 10. 23

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete

Sárbogárd Város településképének védelméről szóló 24/2017. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.10.23.

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda; Örökségvédelmi Főosztály, Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága, továbbá a Partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §1

2. § Ez a rendelet 2021. október 22-én lép hatályba.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.