Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról szóló 51/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 02- 2022. 01. 01

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról szóló 51/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.01.02.

Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény a 26. § (4) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. §2

3. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet3

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.