Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2021. (XII. 23.) önkormányzati rendelete

A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 23/2016. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 25- 2021. 12. 24

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2021. (XII. 23.) önkormányzati rendelete

A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 23/2016. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.25.

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról a következőket rendeli el.

1. §1

2. § Ez a rendelet 2021. december 24-én lép hatályba.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.