Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2021. (XII. 23.) önkormányzati rendelete

A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 23/2016. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 24- 2021. 12. 24

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2021. (XII. 23.) önkormányzati rendelete

A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 23/2016. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.24.

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról a következőket rendeli el.

1. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 23/2016 (IX.27.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület ülését össze kell hívni:)

„a)a képviselők egynegyedének vagy valamely bizottságának,
b)a Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) vezetőjének a testületi ülés összehívásának indokát tartalmazó írásbeli indítványára.”

(2) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 23/2016 (IX.27.) önkormányzati rendelet 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A polgármester a rendkívüli képviselő-testületi ülést az indítvány előterjesztésétől számított 15 napon belüli időpontra köteles összehívni. Amennyiben a polgármester ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a képviselő-testület ülését a kormányhivatal vezetője hívja össze.

[1]

2. § Ez a rendelet 2021. december 24-én lép hatályba.