Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2021 (III.5.) önkormányzati rendelete

az anyakönyvi események engedélyezéséről, díjtételeiről és az anyakönyvvezetőt megillető díjakról szóló 18/2017. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 06- 2021. 03. 08

Sárbogárd Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

jogkörében eljáró Sárbogárd Város Polgármestere


9/2021. (III. 5.)  önkormányzati rendelete


az anyakönyvi események engedélyezéséről, díjtételeiről és az anyakönyvvezetőt megillető díjakról  szóló  18/2017. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet  módosításáról
Sárbogárd Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. §  (4) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület hatáskörében az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  a következőket rendeli el:  1. § Hatályát veszti az anyakönyvi események engedélyezéséről, díjtételeiről és az anyakönyvvezetőt megillető díjakról  szóló  18/2017. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet  2.§ (5) bekezdése.


  1. § Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Sárbogárd, 2021. március 4.


dr. Sükösd Tamás
    polgármester

dr. Venicz Anita
 jegyző

Kihirdetve: 2021. március 5.

dr. Venicz Anita
 jegyző