Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 23.) önkormányzati rendelete

az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről, valamint az üzletek működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzésének rendjéről

Hatályos: 2023. 08. 17

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VI. 23.) önkormányzati rendelete

az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről, valamint az üzletek működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzésének rendjéről

2023.08.17.

Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. Törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Sárbogárd város közigazgatási területén üzletet üzemeltető természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki:

a) a szálláshelyeken üzemeltetett, kizárólag a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevők részére szolgáló vendéglátó-helyekre,

b) kulturális és sportlétesítményekben üzemeltetett üzletekre,

c) az üzemanyagtöltő állomásokon található üzletekre,

d) a bevásárlóközpontokra,

e) közoktatási és felsőoktatási intézményekben tartott rendezvényekre,

f) oktatási intézmény diákjainak szalagavató báljára, érettségi bankettjére,

g) a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló jogszabály hatálya alá tartozó, rendezvénytartási engedéllyel rendelkező alkalmi és rendszeres rendezvényekre,

h) a vendéglátóhely üzlettípusok közül az étteremre,

i) azon üzletekre, melyek bejáratától számított 200 méteres közúti (közterületi) távolságon belül lakott ingatlan nem található,

j) a december 31-ről január 01-ére virradó éjszakai rendezvényekre.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazása során:

1. éjszakai nyitva tartás: az üzlet 22 óra és 6 óra közötti nyitvatartása;

2. bevásárlóközpont: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. Törvény (a továbbiakban: Kertv.) 2. § 3. pontjában

3. sportlétesítmény: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. § s) pontjában meghatározott fogalom;

4. szálláshely: a Kertv. 2. § 22. pontjában meghatározott fogalom;

5. üzlet: a Kertv. 2. § 27. pontjában meghatározott fogalom;

6. üzlettel rendelkezni jogosult: az üzlet tulajdonosa, közös tulajdonos esetén tulajdonostársak, haszonélvezettel terhelt ingatlan esetén a haszonélvező;

7. vendéglátás: a Kertv. 2. § 30. pontjában meghatározott tevékenység;

8. üzlet működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmény: Kertv. 2. § 31. pontjában meghatározott fogalom;

9. vendéglátóhely üzlettípusok és azok jellemzői: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. kormányrendelet 4. számú melléklete.

3. Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendje

3. § (1)1 Az üzletek hétfői, keddi, szerdai, csütörtöki és vasárnapi napokon este 22 .00 óra és reggel 5:00 között, pénteki és szombati napokon 24:00 óra és 5:00 között nem tarthatnak nyitva.

(2)2

4. Éjszakai nyitvatartási engedély

4. §3

5. §4

6. §5

5. Az éjszakai nyitva tartás megtiltása, engedély visszavonása

7. §6

6. Eljárási szabályok

8. § (1) Az eljárást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezései szerint kell lefolytatni.

(2)7 A rendeletben foglaltak betartását átruházott hatáskörben a jegyző ellenőrzi, másodfokon a képviselő – testület jár el.

(3)8 Az e rendeletben meghatározottak megsértése esetén a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, valamint a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározott szankciók alkalmazásának van helye.

(4)9

7. Záró rendelkezések

9. §10

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A 3. § (1) bekezdése a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (2) bekezdését a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 4. §-t a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 5. §-t a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 6. §-t a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 7. §-t a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 8. § (2) bekezdése a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

8

A 8. § (3) bekezdése a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

9

A 8. § (4) bekezdését a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 9. §-t a Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2023. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § e) pontja hatályon kívül helyezte.