Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VII. 18.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 21- 2022. 07. 22

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VII. 18.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.07.21.

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésének b) pontjában, 32. § (1) bekezdésének b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 33. § (7) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésének a) és g) pontjában, és a 134/E. §-ban kapott felhatalmazása alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének egyetértésével a következőket rendeli el:

1. § Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 1. § és az 1. melléklet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 1. pont helyébe a következő pont lép:

„1. Tartós elhelyezést nyújtó intézményben (Ady E. u.) fizetendő térítési díj napi 4 500 Ft

2. Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 2. pont helyébe a következő pont lép:

„2. Idősek átmeneti elhelyezését nyújtó intézményben fizetendő térítési díj napi 2 950 Ft

3. Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 5. pont helyébe a következő pont lép:

„5.Szociális étkeztetés térítési díja

1 Ft-tól a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegéig 290 Ft + ÁFA

a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegétől - annak 150 %-áig 403 Ft + ÁFA

a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-ától annak 300 %-áig 500 Ft + ÁFA

a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300 %-a feletti jövedelem esetén 622 Ft + ÁFA

Ebéd lakásra szállítása egységesen 100 Ft

4. Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 7. pontja helyébe a következő pont lép:

„7. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért fizetendő díja napi 95 Ft

Ha a jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegét nem haladja meg 0 Ft

Különben a mindenkori havi jövedelem 2%-át meg nem haladó összeg.

Nagylók, Hantos községek térítési díjai
Szociális étkeztetés térítési díja
0 Ft/fő Nagylók 0 Ft Hantos 0 Ft
1 - 42 749 Ft/fő Nagylók 236 Ft + ÁFA Hantos 252 Ft + ÁFA
42 750 – 85 499 Ft/fő Nagylók 276 Ft + ÁFA Hantos 328 Ft +ÁFA
85 500 Ft/fő-től Nagylók 338 Ft + ÁFA Hantos 420 Ft + ÁFA
Étel kiszállítási díja Nagylók 60 Ft + ÁFA/ fő/adag Hantos 60 Ft/fő/adag
Nagylók házi segítségnyújtás térítési díja
Szociális segítés 60 Ft
Személyi gondozás 120 Ft
Házi segítségnyújtásban részesülők esetén az ételszállítási díja 0 Ft/fő/adag