Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VII. 18.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 48/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 21- 2022. 07. 22

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VII. 18.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 48/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.07.21.

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 48/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §1

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az 1. § és az 1. melléklet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet2

1

Az 1. § a(z) 2. § (2) bekezdés alapján 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

2

Az 1. melléklet a(z) 2. § (2) bekezdés alapján 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.