Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VII. 18.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 48/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 21- 2022. 07. 22

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VII. 18.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 48/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.07.21.

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 48/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 48/2015 (XI.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az 1. § és az 1. melléklet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 48/2015 (XI.26.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

Gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai 2022. szeptember 01-től

2. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 48/2015 (XI.26.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „Óvoda” sora, „Általános Iskola 1-8 évf.” sora, „Kossuth Zsuzsanna EGYMI 1-8 évf.” sora, „Petőfi Sándor Gimnázium 5-8. évf.” sora, „Kossuth Zsuzsanna EGYMI 9-12. évf.” sora és „Petőfi Sándor Gimnázium 9-12. évf.” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:


Óvoda

528.- Ft/nap+ÁFA
Ebből:
Tízórai: 98.-Ft /nap + ÁFA
Ebéd: 332.-Ft /nap + ÁFA
Uzsonna: 98.-Ft /nap + ÁFA

528.-Ft /nap + ÁFA

Ebből:
Tízórai: 98.-Ft /nap + ÁFA
Ebéd:332.-Ft /nap + ÁFA
Uzsonna: 98.-Ft /nap + ÁFA


Általános Iskola
1-8 évf.

706.-Ft /nap + ÁFA

Ebből:
Tízórai: 128.-Ft /nap + ÁFA
Ebéd: 450.-Ft /nap + ÁFA
Uzsonna: 128.-Ft /nap + ÁFA

706.-Ft /nap + ÁFA

Ebből:
Tízórai: 128.-Ft /nap + ÁFA
Ebéd: 450.-Ft /nap + ÁFA
Uzsonna: 128.-Ft /nap + ÁFA

Kossuth Zsuzsanna EGYMI
1-8 évf.

706.-Ft /nap + ÁFA

Ebből:
Tízórai: 128.-Ft /nap + ÁFA
Ebéd: 450.-Ft /nap + ÁFA
Uzsonna: 128.-Ft /nap + ÁFA

706.-Ft /nap + ÁFA

Ebből:
Tízórai: 128.-Ft /nap + ÁFA
Ebéd: 450.-Ft /nap + ÁFA
Uzsonna: 128.-Ft /nap + ÁFA

Petőfi Sándor Gimnázium
5-8. évf.

766.-Ft /nap + ÁFA

Ebből:
Tízórai: 158.-Ft /nap + ÁFA
Ebéd: 450.-Ft /nap + ÁFA
Uzsonna: 158.-Ft /nap + ÁFA

766.-Ft /nap + ÁFA

Ebből:
Tízórai: 158.-Ft /nap + ÁFA
Ebéd: 450.-Ft /nap + ÁFA
Uzsonna: 158.-Ft /nap + ÁFA

Kossuth Zsuzsanna EGYMI
9-12. évf.

766.-Ft /nap + ÁFA

Ebből:
Tízórai: 158.-Ft /nap + ÁFA
Ebéd: 450.-Ft /nap + ÁFA
Uzsonna: 158.-Ft /nap + ÁFA

766.-Ft /nap + ÁFA

Ebből:
Tízórai: 158.-Ft /nap + ÁFA
Ebéd: 450.-Ft /nap + ÁFA
Uzsonna: 158.-Ft /nap + ÁFA

Petőfi Sándor Gimnázium
9-12. évf.

450.-Ft /nap + ÁFA

Ebből:
Ebéd: 450.-Ft /nap + ÁFA

450.-Ft /nap + ÁFA

Ebből:
Ebéd: 450.-Ft /nap + ÁFA

3. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 48/2015 (XI.26.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde

350.-Ft /nap + ÁFA

350.-Ft /nap + ÁFA