Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

Rendeltetést, rendeltetési egységszámot igazoló hatósági bizonyítvány kiállításáról szóló 20/2022. (Xl. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 25- 2022. 11. 25

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

Rendeltetést, rendeltetési egységszámot igazoló hatósági bizonyítvány kiállításáról szóló 20/2022. (Xl. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.11.25.

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdés szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Rendeltetést, rendeltetési egységszámot igazoló hatósági bizonyítvány kiállításáról szóló 20/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdés szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: ”

2. § Ez a rendelet 2022. november 25-én lép hatályba.