Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés díjáról szóló 25/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 21- 2023. 01. 21

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés díjáról szóló 25/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.01.21.

Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

1. §2

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

1. melléklet a 28/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez3

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. január 22. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.