Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés díjáról szóló 25/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 20- 2023. 01. 20

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés díjáról szóló 25/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.20.

Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés díjáról szóló 25/2015 (VI.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

1. melléklet a 28/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet
Menetdíj

1. Vonaljegy ára

Sárbogárd Város közigazgatási területén egy útra szóló jegy ára: bruttó 230 Ft

2. Bérletjegyek ára

Sárbogárd Város közigazgatási területén a havi bérletjegy ára: bruttó 2.950 Ft

Kedvezményes (diák – nyugdíjas): bruttó 500 Ft

A közlekedés menetdíjai az ÁFA-t és a biztosítási díjat tartalmazzák. A havi bérlet és a kedvezményes havi bérletjegy díjában a biztosítási díj értéke 2 Ft, az egy útra szóló jegy díjában a biztosítási díj értéke 0,2 Ft.”