Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 49/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 25- 2022. 02. 25

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 49/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.25.

Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 49/2015. (XI. 26.) rendeletet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 49/2015 (XI.26.) önkormányzati rendelet a következő 10/A. §-sal egészül ki:

„10/A. § A Sárbogárd város közigazgatási területén szolgálatot teljesítő egészségügyi szakemberek (háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos) írásos kérelemre, mentesülnek a bérleti díj és a közüzemi díjak megfizetése alól, a településen végzett orvosi tevékenység ellátásának idejére. A mentesülés szabályait az Önkormányzat és az egészségügyi szakember között létrejött szerződés tartalmazza.”

2. § Ez a rendelet 2022. február 25-én lép hatályba.