Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 49/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 26- 2022. 02. 26

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 49/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.02.26.

Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 49/2015. (XI. 26.) rendeletet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2022. február 25-én lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. február 27. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.